Saharar Errepublika Plazaren 13. zenbakian taberna berezia egiteko jarduera sailkatuaren eskaera

2022-04-12
Urbanismo

JARDUERA-LIZENTZIAREN ESKAERA

JENDAURREKO INFORMAZIOAREN IZAPIDEA

Martinez Rubio I.ak eta beste bik (E71311492) jarduera sailkaturako lizentzia eskatu dute Saharako Errepublikako 13. zenbakiko beheko solairuan (18. poligonoa, 7. partzela, 2. azpieremua, 36. Hiri Unitatea) kategoria bereziko taberna izateko.

Ingurumenean eragina duten jarduerak arautzeko abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legearen 41.1b) artikuluan xedatutakoa betez, espedientea jendaurrean jartzen da, berrikus dadin eta, hala badagokio, egoki iritzitako alegazioak edo oharrak aurkez daitezen, hamabost eguneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Espedientea Esteka honetan kontsultatu ahal izango da

Guztiek jakin dezaten ematen da aditzera hau.

Berriozar, 2022ko martxoaren 29a.

Alkateak.- Raul Maiza Gonzalez