ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA (EUSKARA NAHITAEZKOA) lanpostuaren deialdia, huts batzuk merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesu bereziaren barnean.