Iragarki ofizialak

Xehetasun Azterlanaren hasierako onespena Artekale kaleko 14. zenbakian

Berriozarko Udaleko Gobernu Batzarrak, 2022ko urriaren 19an egindako bileran, Berriozarko Artekale kaleko 14. zenbakian igogailua jartzeko Xehetasun Azterlanaren hasierako onarpena ematea erabaki zuen, eraikinaren Jabeen Erkidegoak sustatuta. Espedientea jendaurrean jarriko da iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hogei eguneko epean, Lurralde Antolamendu eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onartzen ...

Iragarkiak 2023-01-25