Iragarki ofizialak

Erabakia, lizentziak eteteko, Arau Subsidiarioetako R-8 unitatean

Berriozarko Udalak, 2023ko urtarrilaren 25ean egin osoko bilkuran, honako hau erabaki zuen aho batez: "Era guztietako lizentziak etetea Berriozarko Arau Subsidiarioetako R-8 unitatean. Etete horrek Arau Subsidiarioen aldaketa aztertu, prestatu eta izapidetzen den bitartean iraunen du (aldaketaren xedea da ohiko erabilera zuzkidura-erabilerara aldatzea), urtebetez gehienez, uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren ...

Iragarkiak 2023-03-17

Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda: Plazaolaren ibilbide zaharra berreskuratzeko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala, Iruña-Irurtzun tartea, “Saratsa-Iruña azpitartea

40/2023 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez hasten baita desjabetze prozedura eta jendaurrean jartzen baita honako proiektu honek ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda: Plazaolaren ibilbide zaharra berreskuratzeko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala, Iruña-Irurtzun tartea, "Saratsa-Iruña azpitartea". Ikusi Nafarroako Aldizkari Ofiziala

Iragarkiak 2023-03-16