Iragarki ofizialak

Hiri-jarduketarako plana, R1, R2 eta R3 unitateetako 4a, 4b eta 5. lurzatietan (18. poligonoko 997. eta 998. lurzatiak). Berriz ere jendaurrean jartzea

Alkatetzaren 2020ko maiatzaren 22ko 0294/2020 Ebazpenaren bidez, agindu da jendaurrean jartzea Hotel Maitena SLk sustatutako hiri-jarduketarako planean sartutako aldaketak. Tokiko Gobernu Batzarrak, 2019ko maiatzaren 22an egin bilkuran onetsi zuen hasiera batez plan hori, Nafarroako Gobernuko Etxebizitza Zerbitzuaren txostenaren ondorioz. Bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 72.1.a) artikuluarekin (legegintzako foru ...

Hirigintza 2020-06-08